پس از خارج کردن پچ از حالت فشرده اگر قبلا پچ های دیگری از این بازی نصب نموده اید در محل نصب بازی پوشه Kitserver را پاک کنید.در صورتی که پچی قبلا نصب نکرده اید نیازی به این کار نیست
پچ PesEdit 2012 Patch 3.5.1 اصلاح کننده و بر طرف کننده مشکلات پچ PesEdit 2012 Patch 3.5 می باشد.
توضیحات نصب پچ PESEdit Euro 2012: 
قبل از نصب باید ابتدا پچ PESEdit 2012 Patch 3.4 را نصب نمایید. 
سریال های نصب:
4VRE-P766-LL3F-MYLP-YUTT
S2D9-M3XC-HE3C-5R9P-TASM
9R9U-MUXR-JHTJ-2MFN-F329
XT44-6AV3-HLEC-23TC-67PR
SEHM-S2NT-24M7-9LJ4-VP6K

لینک های دانلود حجم: 5150 مگابایت
 نسخه کرک شده RELOADED

 دانلود لینک اصلی | کمکی - بخش چهارم
 دانلود لینک اصلی | کمکی - بخش پنجم
 دانلود لینک اصلی | کمکی - بخش هفتم
 دانلود لینک اصلی | کمکی - بخش هشتم
 دانلود لینک اصلی | کمکی - بخش یازدهم